รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 23/10/2018 เวลา 19:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 25.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 89 %
ความกดอากาศ : 1011.38 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออก ความเร็ว 3.7 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 12.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีเมฆมาก
ฝนสะสมวันนี้ : 2.1 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:17 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:53 น.