วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
 
  รายงานผลปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556
รายงายผลติดตามประเมินผล พ.ศ. 2556 -2558
รายงายผลติดตามประเมินผล พ.ศ. 2557-2559
 
  งานกิจการสภาฯ
ประจำปี พ.ศ.2558
ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปี พ.ศ.2560
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561
 
  แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ พ.ศ 2556
แผนงบประมาณ พ.ศ 2557
แผนงบประมาณ พ.ศ 2558
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
ศูนย์ อปพร.
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการผู้พิการ
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
:: พบข้อมูล 173 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 5 จากทั้งหมด 5 หน้า

องค์การแห่งการเรียนรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organizatin) ( 11 พฤศจิกายน 2015 เวลา 12:01:31)
 
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
( 03 กันยายน 2015 เวลา 11:34:21)
 
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหลายตำแหน่ง
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหลายตำแหน่ง ( 16 ตุลาคม 2014 เวลา 13:34:38)
 
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2
( 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:54:24)
 
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
( 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:52:29)
 
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
( 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:47:27)
 
แผนส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:45:53)
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
แผ่นผับประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ( 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:43:45)
 
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนการเกษตรสายตงต่อ หมู่ที่ 5 บ้านชัยพฤกษ์
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนการเกษตรสายตงต่อ หมู่ที่5บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา ( 26 กันยายน 2014 เวลา 17:53:55)
 
กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2558
( 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 16:33:22)
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559
( 04 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:57:09)
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2555 -2557
( 04 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:53:17)
 
เทศบาลตำบลดอนศิลา รับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา
( 25 เมษายน 2014 เวลา 14:34:11)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5]

 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 40373 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft